10 weeks of learning Irish at the University of Toronto


Dia dhuit, is mise Alexandra / Hello, I’m Alexandra. Tá mé fiche bliain d’aois / I am twenty years old. Is Ceanadach mé / I am Canadian agus is as Orangeville mé / and I am from Orangeville ach tá mé i mo chónaí in Toronto anois / but I live in Toronto now i lár na cathrach / in the city centre. Tá m’árasán gar d’Ollscoil Toronto / My apartment is close to the University of Toronto ar champas / on campus Tá mé ag roinnt árasáin le triúr eile / I share an apartment with three other people. Ní maith liom an chathair / I don’t like the city – is maith liom a bheith i mbaile beag / I like to be in a small town mar sin, is maith liom Orangeville / that’s why I like Orangeville. Tá Orangeville go hálainn / Orangeville is beautiful agus tá sé beag / and it is small. Níl mé pósta / I’m not married tá mé singil / I am single agus níl clann ar bith agam / and I have no children. Tá deartháir amháin agam / I have a brother agus Aidan is ainm dó / and his name is Aidan. Tá sé ceithre bliana déag d’aois / He is fourteen years old. Is maith leis peil / He likes football. Kate atá ar mo mháthair / Kate is my mother’s name agus Mark atá ar m’athair / and Mark is my father’s name. Tá mo mháthair seacht mbliana is ceathracha / My mother is forty-seven agus tá m’athair aon bhliain is caoga d’aois / and my father is fifty-one years old. Tá cat amháin agam / I have one cat agus Simon is ainm dó / and Simon is his name. Nuair a bhíonn am saor agam / When I have free time éistim le ceol / I listen to music. Éistim le snagcheol den chuid is mó / I mostly listen to jazz. Is ceoltóir mé / I am a musician. Seinnim an pianó / I play the piano agus bím ag canadh / and I sing. Ní imrím spórt / I don’t play sport agus ní maith liom a bheith ag féachaint ar spórt / and I don’t like watching sport. I rith na seachtaine / During the week téim go dtí an ollscoil / I go to university ach tráthnóna Déardaoin, bím ag damhsa / but on Thursday evenings I dance. Tráthnóna, bím ag léamh / In the afternoon, I read ó am go ham / from time to time nó bím ag féachaint ar an teilifís, uaireanta / or sometimes I watch television. Slán / Goodbye!

Posts created 2678

One thought on “10 weeks of learning Irish at the University of Toronto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top